Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

 

Opłaty za żywienie dzieci będą zbierane w dniach:

 

 

 

 

 6 CZERWCA  W GODZ. 15.00-17.00 

 

       7 CZERWCA W GODZ. 7.00-9.00            

 

 

Pełna stawka żywieniowa za czerwiec: 176,40 zł( 18 dni x 9,80 zł) 

bez 21 i 22.06.

 

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi: 9,80zł.

(śniadanie – 2,20 zł., obiad – 5,50 zł., podwieczorek – 2,10 zł.)

 

 

Zwolnienia z opłat za żywienie można ubiegać się w Ośrodku Pomocy Społecznej dla dzielnicy Bemowo (ul. Rozłogi 18, tel. [22] 487-13-00).

 

 

Pozostałe opłaty ( Rada Rodziców) naliczane są indywidualnie, zgodnie z oświadczeniami rodziców / opiekunów dzieci.

 

  Opłat za Radę Rodziców (zadeklarowana kwota + 1 zł. za wodę) można dokonywać  przelewem na konto:

 

   PLUS BANK  02 1680 1248 0000 3000 1471 0069

 

  TYTUŁEM: RR - imię i nazwisko dziecka

 

 

Z dniem 31 sierpnia 2017 roku traci moc uchwała z dnia 19 stycznia 2017roku Rady m.st. Warszawy nr XXXIX/1031/2017 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

 

Zgodnie z uchwałą z dnia 25 maja 2017roku Rady m. st. Warszawy nr XLIX/1205/2017 obowiązującą od 1 września 2017 r.:

przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych świadczą usługi bezpłatnie przez cały czas obecności dziecka w placówce!

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2019-05-29