Kontrast
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w ZSP nr 2
Strona głowna  /  Dyżur wakacyjny
Dyżur wakacyjny
 
 
 
 
Nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny
od 20 lipca do 7 sierpnia 2020 r.
w godzinach 7.00 - 17.00
 
 
 
 
LINK DO LOGOWANIA
 
 

Szanowni Rodzice

w związku zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne.

 

Dyrektor przedszkola/szkoły generuje hasła z systemu, które przekazuje rodzicom wyłącznie drogą elektroniczną na adresy mailowe rodziców (lub platformę e-przedszkole wykorzystywaną przez placówkę).

W treści maila proszę wskazać tylko imię dziecka i hasło (bez innych danych).

 

W przypadku braku adresu email rodzica dyrektor kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i ustala sposób przekazania hasła.

Możliwość generacji hasła będzie dostępna

w dniach od 23 marca do 7 kwietnia.

Wskazane jest jednak, aby dyrektor przekazał hasło rodzicom (elektronicznie) do dnia 25 marca.

 

UWAGA!

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli*/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie rejestracji wniosku/zgłoszenia. (* Dotyczy dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, nie potwierdziły woli kontynuacji i ubiegają się o przyjęcie do innego przedszkola/szkoły)

 

 

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.  

 

 

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

 

 
HARMONOGRAM ZAPISÓW
 
ZASADY ZAPISÓW NA OPIEKĘ WAKACYJNĄ
 
 
 
 
 
 
 
Pozostałe terminy w innych placówkach w poniższych linkach
 
 
 
 
Plan opieki wakacyjnej w PRZEDSZKOLACH  w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 
 

Plan opieki wakacyjnej
w ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH w szkołach podstawowych
w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 
 
  

 

Dodatkowe informacje o opłacie za wyżywienie :

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane,

jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.


Opłatę w wysokości:
Termin pierwszy od 20 lipca do 24 lipca kwota 57,50 zł,
Termin drugi od 27 lipca do 31 lipca kwota 57,50 zł,
Termin trzeci od 3 sierpnia do 7 sierpnia kwota 57,50 zł,
Łącznie cały turnus II kwota: 172,50 zł należy wpłacić na rachunek bankowy.

W tytule przelewu należy wpisać, opieka wakacyjna – imię nazwisko dziecka, turnus nr … termin …

 

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :

71 1030 1508 0000 0005 5094 9091

 

 

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
 w szkołach podstawowych prowadzonych przez  m.st. Warszawę w 2020 r.

 

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

Opieka wakacyjna będzie organizowana w 8 turnusach.

 

 Turnus

Okres

I

1 lipca – 10 lipca

II

13 lipca – 17 lipca

III

20 lipca – 24 lipca

IV

27 lipca – 31 lipca

V

3 sierpnia – 7 sierpnia

VI

10 sierpnia – 14 sierpnia

VII

17 sierpnia – 21 sierpnia

VIII

24 sierpnia – 31 sierpnia

 • Zasady ogólne
 1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 • Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2020/2021.

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego
 1. Kolejność przyjęć dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
  od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

- lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
  w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

 

Lp.

dzielnica

Osoby koordynujące

 

1

Bemowo

Andrzej Szulik tel.  22  44 37 799

2

Białołęka

przedszkola:

Joanna Pasko tel. 22 32 54 189

szkoły podstawowe:

Urszula Kamionowska tel. 22 32 54 197

Mirosław Urbański tel. 22 32 54 195

Maria Stasiak – Malarczyk tel. 22 32 54 199

3

Bielany

przedszkola:

Monika Bartosińska tel. 22 44 34 806

Aleksandra Ziach tel. 22 44 34 809

szkoły podstawowe:

Bożena Walo tel. 22 44 34 805

Edyta Gierczak tel. 22 44 34 807

 

4

Mokotów

Aleksandra Popek tel. 22 44 36 675

Dorota Lipińska tel. 22 44 36 674

5

Ochota

Julita Głowacka tel. 22 822 19 08

 

6

Praga Południe

przedszkola:

Lilla Osmycka tel. 22 44 35 513

szkoły podstawowe:

Aleksandra Piekarniak tel. 22 44 35 533

Dorota Sawicka  tel. 22 44 35 528

7

Praga Północ

Agnieszka Suzdalcew tel. 22 44 37 977
Marta Kalinowska tel. 22 44 37 976

8

Rembertów

Ilona Prejss-Iwanicka, tel. 22 44 33 912

9

Śródmieście

przedszkola

Anna Mucha tel. 22 44 39 176

szkoły podstawowe

Małgorzata Kobierska tel. 22 44 39 124

Anna Sypniewska tel. 22 44 39 179

10

Targówek

przedszkola:

Julita Głażewska tel. 22 44 38 642

szkoły podstawowe:

Katarzyna Pachnowska tel. 22 44 38 651

Katarzyna Skrzypczak tel.22 4438643

11

Ursus

Renata Madej tel. 44 36 218

Katarzyna Cichocka tel. 44 36 115

12

Ursynów

Magdalena Gogacz tel. 22 443 7216

Magdalena Kuwałek  tel. 22 443 7218

13

Wawer

Joanna Kucharska tel. 22 44 36 889

Renata Góral tel. 22 44 36 893

14

Wesoła

Elżbieta Bareja tel. 22 44 34 042

Agata Sokołowska-Mielechin tel. 22 44 34 043

15

Wilanów

Aneta Ufnal, tel. 22 44 35 010

Magdalena Lech, tel. 22 44 34 901

16

Włochy

Wielgo Alicja  tel. 22 44 34396  

17

Wola

przedszkola

Justyna Korga tel. 22 44 35 677

szkoły podstawowe

Monika Kaczmarek-Prus tel. 22 32 56 637

Jolanta Kulmatycka tel. 22 44 35 668,

18

Żoliborz

przedszkola

Katarzyna Górska tel. 22 44 38 853

szkoły podstawowe

Dorota Michałowska tel. 22 44 38 855

Małgorzata Czajkowska-Ścisło tel. 22 44 38 857

 

19

Biuro Edukacji

Jarosław Szmytkowski tel. 22 44 33 519

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapraszamy 20 lipca od godziny 7.00.
 
Prosimy rano przekazać nauczycielkom wypełnione formularze. 
 
Dokumenty można pobrać w poniższych linkach lub wypełnić na miejscu (druki będą dostępne w szatni).
 
 
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 
 
 
INFORMACJA O DZIECKU
 
Osoba odbierająca dziecko (również rodzice) musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość.
 
Podczas dyżuru obowiązuje specjalnie ustalony kod do drzwi wejściowych, który otrzymacie Państwo pierwszego dnia (rano drzwi będą odkodowane).

 

Prosimy wyposażyć przedszkolaka w:

 • ubranka na zmianę (zostawiamy w podpisnym worku w szatni),
 • kapcie 
 •  podpisany bidon/butelkę na picie. (W przedszkolu dostępna jest woda do picia więc bidony/butelki można wielokrotnie napełniać.) Nie korzystamy z plastikowych jednorazowych kubeczków.
 • W miarę możliwości prosimy o przyniesienie paczki chusteczek w pudełku oraz paczki chusteczek mokrych.

 

 

Dzieci mogą przynosić  zabawki, za które same odpowiadają.

 

 

 

 

 

 


Zwrot opłaty za niewykorzystane przez dziecko posiłki nastąpi tylko po uprzednim zgłoszeniu nieobecności dziecka w danym dniu, najpóźniej do godz.9.00. Zwroty za niewykorzystane przez dziecko posiłki będą dokonywane na wniosek (do pobrania w linku poniżej lub w placówce) rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem dni, w których dziecko było nieobecne.

 
WNIOSEK O ZWROT OPŁATY ZA NIEWYKORZYSTANE POSIŁKI
 
 

Dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na mocy decyzji dyrektora przedszkola lub Ośrodka Pomocy Społecznej – mogą korzystać z tego uprawnienia również w czasie dyżuru wakacyjnego.

Podstawą do zwolnienia z opłat jest zaświadczenie z macierzystego  przedszkola lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaświadczenie musi być złożone w każdej z placówek, do której dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur, najpóźniej do 10 maja 2019 r. (czyli w okresie potwierdzenia woli zapisu na dyżur poprzez wniesienie opłaty za żywienie).

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Plan dyżurów przedszkoli w dzielnicy Bemowo w okresie
od 1 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku

 

Terminy dyżurów

Turnus I   1 lipca - 12 lipca

Turnus II  15 lipca - 26 lipca

Turnus III  29 lipca - 9 sierpnia

Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia

 

Lp.             Termin dyżuru
 
Dzielnica  Nazwa Przedszkola Adres Telefon Liczba miejsc
131 Turnus I   1 lipca - 12 lipca Bemowo Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej ul. gen. Waleriana Czumy 6 226651758 175
133 Turnus I   1 lipca - 12 lipca Bemowo Przedszkole nr 215 ul. Eugeniusza Szwankowskiego 3 226641601 125
134 Turnus I   1 lipca - 12 lipca Bemowo Przedszkole nr 216 ul. Michała Elwira Andriollego 1 226381941 250
270 Turnus I   1 lipca - 12 lipca Bemowo Przedszkole nr 406 ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego 8 226382424 75
346 Turnus I   1 lipca - 12 lipca Bemowo Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a 226642406 125
373 Turnus I   1 lipca - 12 lipca Bemowo Przedszkole nr 98 ul. Legendy 12 226651160 125
143 Turnus II  15 lipca - 26 lipca Bemowo Przedszkole nr 222 ul. Kazimierza Wyki 17 226651366 125
230 Turnus II  15 lipca - 26 lipca Bemowo Przedszkole nr 336 ul. Siemiatycka 2 226653616 125
231 Turnus II  15 lipca - 26 lipca Bemowo Przedszkole nr 337 ul. Reżyserska 19 226643927 125
268 Turnus II  15 lipca - 26 lipca Bemowo Przedszkole nr 402 ul. Rosy Bailly 11 228379166 75
218 Turnus III  29 lipca - 9 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 319 ul. Powstańców Śląskich 14 226642100 125
220 Turnus III  29 lipca - 9 sierpnia Bemowo oddział zamiejscowy Przedszkola 319  ul. Anieli Krzywoń 3   75
252 Turnus III  29 lipca - 9 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 371 ul. Stanisława Lencewicza 5 228377544 75
280 Turnus III  29 lipca - 9 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 222522974 150
283 Turnus III  29 lipca - 9 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 417 ul. Muszlowa 17 226646006 150
126 Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 205 ul. Karola Irzykowskiego 1 226651676 100
221 Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 320 ul. Cokołowa 2 226646173 75
260 Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 390 ul. Secemińska 1 226382026 150
314 Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 435 ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24 573085891 100
336 Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia Bemowo oddział zamiejscowy Przedszkola 435  ul. Bolkowska 4 226656933 50
395 Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia Bemowo Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 ul. Brygadzistów 18 226648758 50
396 Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia Bemowo Przedszkole 381 ul. Stanisława Szobera 1/3 226645635 250
397 Turnus IV  12 sierpnia - 30 sierpnia Bemowo Przedszkole 389 ul. mjr. H. Dekutowskiego "Zapory" 3 228378251 150

 

 

 

 

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

 

Lp.

dzielnica

Osoby koordynujące

 

1

Bemowo

Andrzej Szulik tel.  22  44 37 799

 

2

Białołęka

Mirosław Urbański tel. 22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 203

Maria Stasiak – Malarczyk tel. 22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 204

Irena Papis tel. 22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 209

Natalia Łęczycka tel. 22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 212

3

Bielany

przedszkola:

Bożena Walo tel. 22 44 34 805

Monika Bartosińska tel. 22 44 34 806

szkoły podstawowe:

Irena Kukiełka tel. 22 44 34 804

Edyta Gierczak tel. 22 44 34 807

 Elżbieta Sawicka tel. 22 44 34 802

4

Mokotów

Aleksandra Popek tel. 22 44 36 675

Dorota Lipińska tel. 22 44 36 674

5

Ochota

Julita Głowacka tel. 22 822 19 08

 

6

Praga Południe

przedszkola:

Lilla Osmycka tel. 22 44 35 513

szkoły podstawowe:

Dorota Sawicka  tel. 22 44 35 528

Anna Rupieta tel. 22 44 35 533

7

Praga Północ

Agnieszka Suzdalcew tel. 22 44 37 977

 

8

Rembertów

Ilona Prejss-Iwanicka tel. 22 44 33 912

 

9

Śródmieście

przedszkola

Anna Mucha tel. 22 44 39 176

szkoły podstawowe

Agata Kazimierczuk tel. 22 44 39 184

Anna Wiszowata tel. 22 44 39 179

10

Targówek

Przedszkola:

Julita Głażewska tel. 22 44 38 642

szkoły podstawowe:

Katarzyna Pachnowska tel. 22 44 38 651

11

Ursus

Renata Madej tel. 44 36 218

 

12

Ursynów

Magdalena Gogacz tel. 22 443 7216

Magdalena Kuwałek  tel. 22 443 7218

13

Wawer

Iza Lesińska tel. 22 44 37 027

Renata Góral tel. 22 44 36 893

14

Wesoła

Elżbieta Bareja tel. 22 44 34 042

Agata Sokołowska-Mielechin tel. 22 44 34 043

15

Wilanów

Aneta Ufnal tel. 22 44 35 010

Sylwia Roś  tel. 22 44 34 995

16

Włochy

Wielgo Alicja  tel. 22 44 34396  

17

Wola

przedszkola

Justyna Korga tel. 22 44 35 677

Magdalena Jarosz tel. 22 32 56 624

szkoły podstawowe

Mirosława Siander – Grygatowicz tel. 22 44 35 679
Grażyna Zawadzka tel. 22 44 35 668

18

Żoliborz

przedszkola

Katarzyna Górska tel. 22 44 38 853

szkoły podstawowe

Dorota Michałowska tel. 22 44 38 855

Małgorzata Czajkowska-Ścisło tel. 22 44 38 857

 

19

 

Biuro Edukacji

 

Jarosław Szmytkowski tel. 22 44 33 519

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-25