To takie proste!
Strona głowna  /  Dyżur wakacyjny
Dyżur wakacyjny
 
 
 
 
 
 • Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

 • Opłatę w wysokości 117,60 zł (12 x 9,80 zł) należy wpłacić na rachunek bankowy: 
  Bank Handlowy w Warszawie S.A 
  40 1030 1508 0000 0005 5094 9067 
  DBFO-Bemowo, ZSP nr 2, P-345/SP 301 
  W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym- turnus III – imię i nazwisko dziecka”

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasze przedszkole pełni dyżur wakacyjny
od 30 lipca do 14 sierpnia 2018 r.
w godzinach 7.00 - 17.00
 
 

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę
lipiec –sierpień 2018 r. 

 

Data

Etap rekrutacji/czynność rodzica

od

do

 

16 kwietnia

 

14 maja

do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

16 kwietnia

14 maja

godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

30 kwietnia

godz. 9.00

14 maja

 godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

30 kwietnia

godz. 9.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.

25 maja
godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

 

25 maja

 

 

15 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur
do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za wyżywienie.

20 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.

20 czerwca
godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2018 r.

 

 

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649).

 

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo
-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

 

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, mają zapewnione w czasie wakacji miejsce w swoim lub 
w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

 

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach dwutygodniowych turnusach. Liczba turnusów zależy od potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówek.

 

Turnus

Okres

I

2 lipca – 13 lipca

II

16 lipca – 27 lipca

III

30 lipca – 14 sierpnia

IV

16 sierpnia – 31 sierpnia

 

 

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

 

 • Zasady ogólne
 1. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznegow terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 2. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 4. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

 

 • Dostęp do systemu zapisów
 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny,

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2018/2019.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do którychchcieliby zapisać dziecko:
 • turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji 
w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

       2. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:

 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

 

 

 

Harmonogram dyżurów przedszkoli w dzielnicy Bemowo w okresie
od 2 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku

 

 

lp. Termin dyżuru
(należy wybrać z listy rozwijalnej)
Dzielnica  Nazwa Przedszkola Adres Telefon Liczba miejsc
1
Turnus I   2 lipca - 13 lipca
Bemowo Przedszkole nr 216 ul. Michała Elwira Andriollego 1 226381941 300
2 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Bemowo Przedszkole nr 319 ul. Powstańców Śląskich 14 226642100 200
3 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Bemowo Przedszkole nr 371 ul. Stanisława Lencewicza 5 228377544 75
4 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Bemowo Przedszkole nr 415
im. Akademii Pana Kleksa
ul. Obrońców Tobruku 23 lok. 112 222522974 150
5 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Bemowo Przedszkole 381 ul. Stanisława Szobera 1/3 226645635 250
6 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Bemowo Przedszkole nr 337 ul. Reżyserska 19 226643927 125
7 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Bemowo Przedszkole nr 205 ul. Karola Irzykowskiego 1 226651676 125
8 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Bemowo Przedszkole nr 435 ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24 573085891 50
9 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Bemowo Przedszkole nr 63 ul. Bolkowska 4 226656933 50
10 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Bemowo oddział zamiejscowy Przedszkola nr 63 ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 24 222128628 150
11 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Bemowo Przedszkole nr 320 ul. Cokołowa 2 226646173 125
12 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 215 ul. Eugeniusza Szwankowskiego 3 226641601 125
13 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 75 ul. Rozłogi 4a 226642406 125
14 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 402 ul. Rosy Bailly 11 228379166 75
15 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Bemowo Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi
nr 345
ul. Brygadzistów 18 226648758 100
16 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Bemowo Przedszkole 389 ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3 228378251 250
17 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 214 im. Janiny Krzemińskiej ul. gen. Waleriana Czumy 6 226651758 350
18 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 222 ul. Kazimierza Wyki 17 226651366 125
19 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 336 ul. Siemiatycka 2 226653616 125
20 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 390 ul. Secemińska 1 226382026 150
21 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 406 ul. Juliusza Kaden-Bandrowskiego 8 226382424 75
22 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo Przedszkole nr 417 ul. Muszlowa 17 226646006 150

 

 

Harmonogram dyżurów oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w dzielnicy Bemowo
w okresie od 2 lipca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku

 

 

lp. Termin dyżuru
(należy wybrać z listy rozwijalnej)
Dzielnica Szkoła Adres Telefon Liczba miejsc
1 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Bemowo Szkoła Podstawowa nr 364
im. Konstancji Markiewicz
ul. Michała Elwira Andriollego 1 226382455 25
2 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Bemowo Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341
im. Twórców Literatury Dziecięcej
ul. Oławska 3 226386128 75
3 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Bemowo Szkoła Podstawowa nr 316
im. Astrid Lindgren
ul. Stanisława Szobera 1/3 226657275 50
4 Turnus I   2 lipca - 13 lipca Bemowo Szkoła Podstawowa nr 150
im. Walerego Wróblewskiego
ul. gen. Wiktora Thomméego 1 226669404 50
5 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Bemowo Szkoła Podstawowa nr 306
im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Tkaczy 27 226647313 150
6 Turnus II  16 lipca - 27 lipca Bemowo Szkoła Podstawowa nr 362
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego
ul. gen. Waleriana Czumy 8 226651438 75
7 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Bemowo Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II ul. Górczewska 201 226640699 25
8 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Bemowo Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301
im. Janusza Korczaka
ul. Brygadzistów 18 226649246 50
9 Turnus III  30 lipca - 14 sierpnia Bemowo Szkoła Podstawowa nr 321 ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3 228363978 75
10 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 357 ul. Zachodzącego Słońca 25 224871212 125
11 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo Szkoła Podstawowa nr 357 ul. Zachodzącego Słońca 25 224871212 100
12 Turnus IV  16 sierpnia - 31 sierpnia Bemowo Szkoła Podstawowa nr 363
im. prof. Witolda Doroszewskiego
ul. Rozłogi 10 226665346 25

 

 

 

 

Terminy dyżurów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkolach podstawowych w innych dzielnicach w poniższym linku:

 

Dyżury wakacyjne - wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

 

 

 

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
 w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, lipiec – sierpień 2018 r.

 

Informacji na temat zapisów  na dyżury wakacyjne udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic

 

Lp.

dzielnica

Osoby koordynujące

 

1

Bemowo

Andrzej Szulik tel.  22  44 37 799

2

Białołęka

Mirosław Urbański tel. 22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 203

Maria Stasiak – Malarczyk tel. 22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 204

Irena Papis tel. 22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 209

Natalia Łęczycka tel. 22 614-18-58, 22 614-18-88 wew. 212

3

Bielany

przedszkola:

Bożena Walo tel. 22 44 34 805

Monika Bartosińska tel. 22 44 34 806

szkoły podstawowe:

Irena Kukiełka tel. 22 44 34 804

Edyta Gierczak tel. 22 44 34 807

 Elżbieta Sawicka tel. 22 44 34 802

4

Mokotów

Aleksandra Popek tel. 22 44 36 675

Dorota Lipińska tel. 22 44 36 674

5

Ochota

Julita Głowacka tel. 22 822 19 08

 

6

Praga Południe

przedszkola:

Lilla Osmycka tel. 22 44 35 513

szkoły podstawowe:

Dorota Sawicka  tel. 22 44 35 528

Anna Rupieta tel. 22 44 35 533

7

Praga Północ

Agnieszka Suzdalcew tel. 22 44 37 977

 

8

Rembertów

Ilona Prejss-Iwanicka tel. 22 44 33 912

 

9

Śródmieście

przedszkola

Anna Mucha tel. 22 44 39 176

szkoły podstawowe

Agata Kazimierczuk tel. 22 44 39 184

Anna Wiszowata tel. 22 44 39 179

10

Targówek

Przedszkola:

Julita Głażewska tel. 22 44 38 642

szkoły podstawowe:

Katarzyna Pachnowska tel. 22 44 38 651

11

Ursus

Renata Madej tel. 44 36 218

 

12

Ursynów

Anna Mizgalska tel. 22 443 7210

Magdalena Kuwałek  tel. 22 443 7218

Magdalena Gogacz tel. 22 443 7216

Izabela Palade tel. 22 443 7387

13

Wawer

Bogna Dąbrowska tel. 22 44 36 889

Renata Góral tel. 22 44 36 893

14

Wesoła

Elżbieta Bareja, tel. 22 44 34 042

Agata Sokołowska-Mielechin, tel. 22 44 34 043

15

Wilanów

Aneta Ufnal, tel. 22 44 35 010

 

16

Włochy

Wielgo Alicja  tel. 22 44 34396  
Lipiec Małgorzata tel. 22 44 34394  

17

Wola

przedszkola

Justyna Korga tel. 22 44 35 677

Magdalena Jarosz tel. 22 44 56 624

szkoły podstawowe

Mirosława Siander – Grygatowicz tel. 22 44 35 67
Grażyna Zawadzka tel. 22 44 35 668

18

Żoliborz

przedszkola

Katarzyna Górska tel. 22 44 38 853

szkoły podstawowe

Dorota Michałowska tel. 22 44 38 855

Małgorzata Czajkowska-Ścisło tel. 22 44 38 857

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2018-08-18